Nieprawidłowości w szkoleniach BHP. Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy?

Data wpisu: 21.02.2020

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest regularne i terminowe delegowanie pracowników na wymagane szkolenia BHP – zarówno okresowe, jak i przygotowujące do pracy na konkretnym stanowisku. Prawo jest w tym zakresie bardzo przejrzyste, a mimo to nadal w naszym kraju zdarzają się przypadki celowego lub nieświadomego łamania przepisów. Tylko w latach 2018-2019 Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła blisko 27 tysięcy takich przypadków. Najczęstsze błędy dotyczące szkoleń BHP popełniane przez pracodawców wymieniamy w naszym artykule.

Brak instruktażu stanowiskowego

Ten błąd zwykle wynika po prostu z niewiedzy czy zapominalstwa pracodawcy, ale nie ma tutaj żadnych okoliczności łagodzących. Jeśli pracownik podejmuje zatrudnienie na nowym dla siebie stanowisku, obowiązkowo musi przejść instruktaż stanowiskowy lub instruktaż ogólny, w zależności od tego, jaką profesję ma wykonywać.

Pracodawcy często mylnie zakładają, że jeśli przenoszą pracownika z jednego stanowiska na inne, to nie muszą ponownie przeprowadzać dla niego instruktażu stanowiskowego. Sądzą, że obowiązek ten dotyczy tylko osób nowozatrudnionych. To jednak nieprawda, ale kontrole PIP wykazują, że nadal w naszym kraju jest problem z prawidłowym intepretowaniem przepisów z zakresu BHP.

Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego przez nieuprawnione osoby

W polskich firmach panuje przeświadczenie, że instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić zarówno pracodawca, jak i wyznaczony przez niego pracownik. To prawda, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim osoba prowadząca instruktaż musi posiadać ku temu kwalifikacje zawodowe, jak również sama musi zostać przeszkolona z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Nie jest zatem tak, że jeśli pracodawca wyłącznie zarządza firmą, może samodzielnie przeprowadzić instruktaż na stanowisku np. tokarza czy spawacza. Ma do tego prawo wyłącznie wtedy, gdy sam posiada wymagane kompetencje zawodowe oraz przeszedł wspomniane wcześniej szkolenie BHP.

Nieterminowe delegowanie pracowników na szkolenia okresowe

Najczęściej jest to związane po prostu z niewiedzą po stronie pracodawcy. W przypadku większości stanowisk okresowe szkolenia BHP wystarczy przeprowadzać co 5 lat, jednak nie dotyczy to profesji szczególnie narażonych na wypadki – przykładem będą pracownicy budowlani, pracujący na wysokości czy mający kontakt z substancjami niebezpiecznymi.

Pracodawca powinien więc skrupulatnie prowadzić dokumentację pracowniczą, również związaną z BHP, aby zawsze móc z odpowiednim wyprzedzeniem oddelegować podwładnego na wymagane szkolenie okresowe.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy