Praca na wysokości: jak zapewnić pracownikom wymagany poziom bezpieczeństwa?

Data wpisu: 16.10.2019

Statystyki jasno pokazują, że praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna – jest z nią związany nawet co trzeci wypadek w polskim przemyśle. Warto przy tym zauważyć, że skutki upadku z wysokości bardzo często są poważne – pracownik może ulec ciężkiej kontuzji, zostać inwalidą, a nawet ponieść śmierć. Nie ma zatem wątpliwości, że pracodawcy zlecający prace na wysokości muszą szczególny akcent postawić na kwestię bezpieczeństwa. Podstawowe zasady przybliżamy w naszym poradniku.

Środki ochrony zbiorowej

Przedsiębiorcy realizujący kontrakty wymagające pracy na wysokości są zobowiązani do zainwestowania w środki ochrony zbiorowej, czyli ogólny zestaw narzędzi zabezpieczających pracowników przed ryzykiem groźnego wypadku. Do takich środków zaliczamy przede wszystkim:

 • Balustrady
 • Poziome siatki bezpieczeństwa
 • Pionowe siatki bezpieczeństwa
 • Systemy zabezpieczające rusztowania przed upadkiem

Jeśli prace są wykonywane nie z poziomu rusztowania czy drabiny, ale podnośnika koszowego, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest dopilnowanie, aby urządzenie było sprawne technicznie i spełniało wszystkie zasady bezpieczeństwa – przedsiębiorca może i powinien tego wymagać od firmy wynajmującej podnośnik.

Środki ochrony indywidualnej

Zabezpieczenia zbiorowe to oczywiście za mało, aby móc mówić o bezpiecznym i komfortowym wykonywaniu prac na wysokości. Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom także środków indywidualnych, czyli wykorzystywanych przez konkretną osobę realizującą roboty znacznie ponad poziomem gruntu. Takie środki to przede wszystkim:

 • Uprzęże
 • Liny amortyzujące
 • Szelki bezpieczeństwa
 • Kompletne systemy powstrzymywania spadania
 • Liny z urządzeniami samozaciskowymi
 • Urządzenia samohamowne
 • Amortyzatory

Ważne!

Środki ochrony indywidualnej muszą być prawidłowo przechowywane i regularnie wymieniane – bezwzględnej wymiany wymagają zabezpieczenia z widocznymi uszkodzeniami.

Szkolenia

Przepisy BHP jednoznacznie wymuszają na pracodawcach skrupulatne pilnowanie terminów szkoleń pracowniczych BHP. Każdy pracownik oddelegowany do wykonywania prac na wysokości musi znać elementarne zasady bezpieczeństwa i ściśle ich przestrzegać. Pamiętajmy, że zdecydowana większość wypadków związanych z pracą na wysokości, nie jest skutkiem złej jakości lub braku zabezpieczeń, ale lekkomyślności i brawury pracowników.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy