Grupy pożarów i rodzaje gaśnic do ich neutralizowania

Data wpisu: 17.12.2019

Pożar to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi można się zetknąć w zakładzie pracy, ale też w domu czy miejscu użyteczności publicznej. Przepisy BHP bardzo jasno wyróżniają pięć grup pożarów. Jest to o tyle ważne, że w zależności od tego, z jakim pożarem mamy do czynienia, należy zastosować inny rodzaj gaśnicy do neutralizacji zagrożenia. Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Grupa pożarów A

Mamy tutaj do czynienia z pożarami materiałów stałych, przede wszystkim pochodzenia organicznego, czego skutkiem jest tworzenie się żarzących węgli. Do ich gaszenia wykorzystujemy gaśnice proszkowe, pianowe lub wodne.

Grupa pożarów B

Tutaj mówimy o pożarach łatwopalnych cieczy oraz materiałów stałych, które ulegają topnieniu. Do tej grupy możemy zaliczyć chociażby tworzywa sztuczne czy paliwa. Pożary z grupy B gasimy przy użyciu gaśnic proszkowych i pianowych.

Grupa pożarów C

Są to pożary, które wyniknęły z zapłonu gazu, najczęściej ziemnego, ale też propanu, metanu (głównie w kopalniach) oraz acetylenu. Taki pożar zawsze gasimy gaśnicą proszkową, śniegową albo  halonową.

Grupa pożarów D

Mówimy tutaj o pożarach metali, które ze względu na swój skład chemiczny mogą ulegać zapłonowi. Są to więc potas, elektron, karbid, sód czy magnez. Do gaszenia takich pożarów wykorzystuje się gaśnicę proszkową.

Grupa pożarów F

W tej grupie znajdują się pożary będące efektem zapłonu olejów i tłuszczów, najczęściej dochodzi do tego w kuchniach oraz w zakładach przemysłu spożywczego. Pożary tego typu gasimy przy użyciu gaśnicy proszkowej lub śniegowej.

Warto pamiętać o tych zasadach, ponieważ popełnienie błędów w tym zakresie z pewnością zostanie ujawnione w trakcie kontroli BHP i narazi pracodawcę na problemy prawne, w tym nałożenie grzywny. Nie wspominając już o tym, z jak wielkim zagrożeniem wiąże się niezapewnienie odpowiedniej gaśnicy w zakładzie, w którym istnieje ryzyko specyficznego pożaru.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy